Siniša Dedeić

Siniša Dedeić

Istinomer

novinar / Journalist

Novinar Siniša Dedeić je del ekipe Istinomera. V svoji uspešni karieri je delal za različne dnevnike in tedenske časnike, Istinomer pa je nekaj časa vodil tudi kot urednik. Od leta 2010 je član skupine CRTA (Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost), ki združuje novinarje in aktiviste. Ti preko spremljanja dela institucij in funkcionarjev stremijo k povečevanju njihove odgovornosti. Dedeić skupaj z novinarskimi kolegi teži k ustvarjanju skupnosti samozavestnih in informiranih državljanov, ki od politikov, ki so jih (iz)volili, zahtevajo transparentnost.

 

Journalist Siniša Dedeić is a member of the Istinomer team. In his successful career, he has worked for several daily and weekly newspapers and he was also the editor of Istinomer for some time. He has been a member of CRTA (Center for research, transparency and accountability) since 2010. CRTA is monitoring the work of institutions and officials with the aim of increasing their accountability. Dedeić and his colleagues are striving to form a society of self-reliant and informed citizens, who demand transparency from the politicians they elected.

Dogodki / Events: