Sonja Merljak Zdovc

Sonja Merljak Zdovc

Časoris

urednica / Editor

Sonja Merljak Zdovc je doktorica znanosti, docentka za novinarske študije in nekdanja dolgoletna novinarka časopisa Delo. Na festivalu bo v sklopu medijske bere predstavila Časoris, ki ga je ustvarila pred dvema letoma. Časoris je prvi spletni časopis za otroke, ki ga ustvarjajo novinarke, strokovnjakinji, učiteljice in ilustratorji, pa tudi otroci.

 

Sonja Merljak Zdovc holds a PhD in literature, she is an Associate Professor for Journalistic Studies and a former journalist of daily newspaper Delo. In the Media Harvest segment she will present Časoris, which she established two years ago. Časoris is the first online newspaper for children, created by journalists, experts, teachers, illustrators, and children.