Klara Širovnik

Klara Širovnik

članica uredniške ekipe / Editorial Team Member

študentka novinarstva in slovenistike / journalism and Slovene language student

Pritegnejo jo zgodbe o socialnih stiskah, ki pogosto ostanejo skrite. Pravi, da je koledar v človeški preobleki – rada ima organiziranost in točnost. Svoje novinarsko znanje izpopolnjuje na MMC in Večeru. Sicer pa študentka novinarstva na Fakulteti za družbene vede in slovenistike na Filozofski fakulteti.

 

She’s intrigued by stories of social issues, which often remain hidden. The best way to describe her would be that she is a calendar in human form – meaning that she likes punctuality and being organised. She is improving her journalistic knowledge at MMC and newspaper Večer. Other than that, she studies journalism at the Faculty of social sciences and Slovene at the Faculty of Arts.